Fuziunea - Dictionar Juridic

Pentru un rezultat mai bun, cauta cuvintele la singular


Fuziunea
operatia juridica prin care se realizeaza o concentrare a societatilor comerciale, in scopul de a face fata unor exigente ale activitatii comerciale. Potrivit Legii nr. 31/1990, fuziunea societatilor comerciale are doua forme: absorbtia si contopirea.Absorbtia consta in aceea ca o societate comerciala inglobeaza una sau mai multe societati comerciale, cu consecinta ca societatile absorbite isi inceteaza existenta.Contopirea consta in reunirea a doua sau mai multor societati comerciale, care isi inceteaza existenta, pentru constituirea unei societati comerciale noi.Operatiunea juridica a fuziunii priveste numai societatile comerciale, neputand participa sucursalele unei societati comerciale sau un comerciant individual (persoana fizica).Consecintele fuziunii societatilor comerciale determina necesitatea unor conditii legale prin care sa fie ocrotite interesele asociatilor din societatile cuprinse in operatiunea de fuziune, precum si cele ale tertilor care au raporturi juridice cu aceste societati.Pentru realizarea fuziunii, fiecare societate implicata trebuie sa procedeze la modificarea contractului de societate si a statutului societatii, cu respectarea cerintelor de forma si publicitate cerute de lege pentru incheierea lor.Hotararea de fuziune este legata de adunarea asociatilor din societatile in cauza, cu conditiile de cvorum si majoritate prevazute de lege. Actul aditional, care cuprinde hotararea de fuziune, in forma autentica, este publicat in Monitorul Oficial si inregistrat in registrul comertului.Pe langa formalitatile privind modificarea actelor constitutive pentru fuziune, legea impune si indeplinirea altor formalitati. Astfel, fiecare societate trebuie sa intocmeasca bilantul si sa il depuna la registrul comertului, odata cu cererea de inscriere a hotararii de fuziune, pentru a fi mentionat in acest registru. Apoi, societatea care isi inceteaza existenta prin fuziune va depune la registrul comertului, pentru a fi inscrisa in acest registru, o declaratie privind modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.In cazul fuziunii prin contopire, ca urmare a reunirii a doua sau mai multor societati comerciale, care isi inceteaza existenta, luand fiinta o noua societate comerciala, pe langa formalitatile pe care le indeplinesc societatile care isi inceteaza existenta, este necesar sa se respecte si formalitatile cerute de lege pentru constituirea unei societati comerciale. Deci, urmeaza sa se intocmeasca si sa se autentifice actele constitutive ale noii societati, sa se obtina de la instanta autorizatia de functionare a societatii si sa se faca publicitate prin Monitorul Oficial si inmatricularea in registrul comertului.In conformitate cu prevederile OG 76/2001 toate operatiunile privind inregistrarea si constituirea societatilor comerciale se fac prin biroul unic infiintat pe langa Camerele de Comert si Industrie din fiecare judet si municipiul Bucuresti.Ca efect al fuziunii, societatea care ramane in fiinta sa sau cea care rezulta din fuziune va avea drepturile si va lua asupra sa obligatiile societatii care isi inceteaza activitatea.Fuziunea are ca efect o transmitere a drepturilor si obligatiilor societatilor care isi inceteaza existenta catre societatea absorbanta, respectiv societatea care se constituie prin contopire.In consecinta, aceste societati vor exercita drepturile si vor indeplini obligatiile societatilor comerciale care au incetat sa mai existe ca rezultat al fuziunii. In scopul protejarii intereselor tertilor, legea prevede ca efectele fuziunii se produc numai dupa trei luni de la data publicarii hotararii de fuziune in Monitorul Oficial.Efectele fuziunii se produc, in mod exceptional, inainte de implinirea termenului de trei luni, daca societatea absorbanta sau cea care s-a constituit prin contopire face dovada ca au fost achitate toate datoriile sociale ori dovada ca sumele datorate creditorilor sociali au fost depuse la CEC sau la administratia financiara. Dovada se face cu inscrisurile emise de creditori, respectiv cu certificatul care constata depunerile efectuate.Legea cere ac certificatul de depunere sa fie publicat in Monitorul Oficial si inregistrat in registrul comertului. Efectele fuziunii se produc inainte de implinirea termenului de trei luni si daca exista acordul tuturor creditorilor.Intrucat prin fuziune por fi lezate interesele creditorilor societatilor care fuzioneaza, legea recunoaste acestor creditori un drept de opozitie impotriva hotararii de fuziune.Dreptul de opozitie poate fi exercitat la instanta judecatoreasca in termen de trei luni de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii de fuziune.Opozitia suspenda executarea hotararii de fuziune pana la ramanerea definitiva a sentintei judecatoresti. In cazul cand opozitia a fost admisa, hotararea de fuziune nu va putea fi aplicata decat dupa satisfacerea pretentiilor creditorului oponent.


Alte cuvinte din "Dictionar Juridic"

Furt Fungibil Fundatie « »Gajul (amanetul) Garant Garantii

Despre "Dictionar Juridic Roman"

Acest Dictionar Juridic Roman este un dictionar in care termeni juridici sunt explicati in detaliu, venind astfel in ajutorul tau, indiferent ca esti student, elev, profesor sau avocat. Acest dictionar de cuvinte juridice este o unealta la indemana pe care o puteti folosi in proiectele dumneavoastra, la scoala sau la munca.

Concluzii "Dictionar Juridic Roman"

Folositi cu incredere acest dictionar juridic roman pentru ca nu o sa va dezamageasca la greu.