Beneficiu de inventar - Dictionar Juridic

Pentru un rezultat mai bun, cauta cuvintele la singular


Beneficiu de inventar
modalitate de acceptare a mostenirii prin care succesibilul, chemat la mostenire, se asigura ca nu va fi tinut la plata datoriilor succesiunii peste activul acesteia in cazul in care mostenirea este insolvabila. Avantajul acestei acceptari consta in faptul ca prin intocmirea unui inventar al activului succesoral se evita confundarea patrimoniului mostenitorului cu patrimoniul transmis prin succesiune.Mostenitorul nu va putea fi urmarit pentru datoriile si sarcinile succesiunii decat in limitele activului. Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar este facultativa cu exceptia a doua cazuri, daca nu se prefera renuntarea la mostenire:- minorii si persoanele puse sub interdictie;- in cazul in care succesibilul moare inainte de a-si exercita dreptul de optiune, iar proprii sai mostenitori nu se inteleg asupra optiunii, succesiunea se accepta sub beneficiu de inventar (art. 693 Codul Civil).Acceptarea sub beneficiu de inventar este un act juridic solemn, pentru incheierea lui valabila fiind cerute urmatoarele formalitati:a)declaratie prin care succesibilul arata ca doreste sa accepte succesiunea sub beneficiu de inventar, facuta la biroul notarului public de la locul deschiderii succesiunii, unde se vor inscrie intr-un registru special. Nerespectarea acestei conditii atrage dupa sine nulitatea acceptarii sub beneficiu de inventar.b)efectuarea, inainte sau dupa declaratia notariala, a unui inventar fidel si exact al bunurilor succesorale. Nerespectarea acestei formalitati are drept consecinta confuziunea celor doua patrimonii, mostenitorul fiind considerat ca a acceptat succesiunea pur si simplu. Urmare a declaratiei si inventarului intocmit, se evita confuziunea patrimoniului succesoral cu patrimoniul propriu al mostenitorului, avand urmatoarele consecinte:- mostenitorul va raspunde de pasivul succesoral, dar numai pana la concurenta bunurilor succesorale;- drepturile si obligatiile pe care mostenitorul le avea fata de de cuins nu se sting prin confuziune;- dupa data acceptarii, el va putea sa dobandeasca drepturi impotriva succesiunii. Ex.: daca a platit un creditor succesoral cu sume din propriul sau patrimoniu, se va subroga in drepturile acestuia, devenind creditor al succesiunii.Mostenirea acceptata sub beneficiu de inventar constituie o masa patrimoniala destinata lichidarii. Bunurile vor fi vandute, iar din sumele obtinute urmand a fi platiti creditorii succesorali si legatarii. Plata creditorilor succesorali si legatarilor se poate face si prin predarea bunurilor succesiunii catre acestia acest fapt nu echivaleaza insa cu o renuntare la mostenire.Emolumentul mostenirii va fi cules de catre acceptantul sub beneficiu de inventar.Incetarea beneficiului de inventar intervine prin renuntarea expresa sau tacita, la acesta, din partea mostenitorului, cu consecinta ca va deveni acceptant pur si simplu si prin decaderea din beneficiu de inventar, cu titlu de sanctiune, pentru ipoteza dosirii bunurilor succesorale, ori cand a instrainat bunuri fara respectarea cerintei licitatiei publice.


Despre "Dictionar Juridic Roman"

Acest Dictionar Juridic Roman este un dictionar in care termeni juridici sunt explicati in detaliu, venind astfel in ajutorul tau, indiferent ca esti student, elev, profesor sau avocat. Acest dictionar de cuvinte juridice este o unealta la indemana pe care o puteti folosi in proiectele dumneavoastra, la scoala sau la munca.

Concluzii "Dictionar Juridic Roman"

Folositi cu incredere acest dictionar juridic roman pentru ca nu o sa va dezamageasca la greu.