abovo - explicat in DEXabovo (Marele dicționar de neologisme, 2000)
ab óvo loc. adv. de la începutul începuturilor. (< lat. ab ovo, de la ou)

abovo (Dicționar enciclopedic, 1993-2009)
AB OVO (lat.) de la ou; de la începutul începuturilor – Horațiu, „Ars poetica”, 147: „Nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo” („Și nu urzește războiul troian de la oul cel geamăn”). Poetul îl laudă pe Homer pentru că începe „Iliada” cu mânia lui Ahile, adică intrând direct în subiectul epopeii, iar nu cu pretextul îndepărtat al Războiului troian: nașterea Elenei și a lui Pollux, geamănul ei, din oul divin.