Franceza - Perfectul Compus

~Perfectul compus~Un alt timp foarte important din limba franceză este „ Le passé composé ” , adică Perfectul compus.

Însăşi numele ne arată că acest timp este compus din două elemente.

Primul element este verbul AVOIR/ÊTRE la timpul prezent, iar cel de-al doilea este participiul trecut al verbului pe care dorim să-l conjugăm.

Să ne amintim mai întâi verbele AVOIR şi ÊTRE la timpul prezent!

Avoir - a avea Être - a fi

J’ai – Eu am Je suis – Eu sunt

Tu as – Tu ai Tu es – Tu eşti

Il a – El are Il est – El este

Elle a – Ea are Elle est – Ea este

Nous avons – Noi avem Nous sommes – Noi suntem

Vous avez – Voi aveţi Vous êtes – Voi sunteţi

Ils ont – Ei au Ils sont – Ei sunt

Elles ont – Ele au Elles sont – Ele sunt

În continuare, vom vedea cum se formează participiul trecut al verbelor ţinând cont de cele trei mari familii despre care am vorbit în lecţia anterioară.

Prima familie este cea care conţine verbele de grupa întâi, adică verbele care la infinitiv au terminaţia –er.

Astfel regula de formare a participiul este: verbul la infinitiv, căruia îi îndepărtăm terminaţia + é.

Să luăm ca exemplu verbul MANGER, care înseamnă a mânca.

Regula de conjugare este următoarea: verbul avoir la prezent + manger + é

J’ai mangé – Eu am mâncat

Tu as mangé – Tu ai mâncat

Il a mangé – El a mâncat

Elle a mangé – Ea a mâncat

Nous avons mangé – Noi am mâncat

Vous avez mangé – Voi aţi mâncat

Ils ont mangé – Ei au mâncat

Elles ont mangé – Ele au mâncatA doua familie este cea care conţine verbele de grupa a doua, adică verbele care la infinitiv au terminaţia –ir.

Regula de formare a participiul este: verbul la infinitiv, căruia îi îndepărtăm terminaţia + i.

Să luăm ca exemplu verbul CHOISIR , care înseamnă a alege.

Regula de conjugare este următoarea: verbul avoir la prezent + choisir + i.J’ai choisi – Eu am ales

Tu as choisi – Tu ai ales

Il a choisi – El a ales

Elle a choisi – Ea a ales

Nous avons choisi – Noi am ales

Vous avez choisi – Voi aţi ales

Ils ont choisi – Ei au ales

Elles ont choisi – Ele au alesA treia familie este cea care conţine verbele de grupa a treia, adică verbele care la infinitiv au terminaţiile: -ir, -oir, -re.

Să nu uităm că aceasta este cea mai specială dintre cele trei, pentru că fiecare verb din această familie are propriul lui mod de formare.

Regula de formare a participiul este: verbul la infinitiv, căruia îi îndepărtăm terminaţia + i, u, s sau t.

Să vedem care sunt participiile a 18 dintre cele mai importante verbe din limba franceză.être – été: fost

avoir – eu: avut

Verbele étre şi avoir sunt esenţiale în limba franceză.

partir – parti: plecat

venir – venu: venit

*aller – allé: a merge ( chiar dacă se termină în -er, acest verb face parte din cea de-a treia familie)

De reţinut!!!

Verbele de mişcare ( în a căror categorie intră şi cele trei verbe de mai sus: partir, venir, aller) şi verbele pronominale (care la forma de infinitiv sunt precedate de pronumele reflexive se sau s’) se conjugă la timpul perfect compus cu auxiliarul ÊTRE.

Astfel, verbele care nu fac parte din cele două categorii menţionate mai sus se conjugă cu auxiliarul AVOIR.

Iată câteva exemple:

ouvrir – ouvert: deschis

voir – vu: văzut

savoir – su: ştiut

vouloir – voulu: vrut

pouvoir – pu: putut

lire – lu: citit

mettre – mis: pus

prendre – pris: luat

faire – fait: făcut

êcrire – écrit: scris

comprendre – compris: înţeles

entendre – entendu: auzit

connaître – connu: cunoscutÊTRE- a fi AVOIR- a avea

J’ai été – Eu am fost J’ai eu – Eu am avut

Tu as été – Tu ai fost Tu as eu – Tu ai avut

Il a été – El a fost Il a eu – El a avut

Elle a été – Ea a fost Elle a eu – Ea a avut

Nous avons été – Noi am fost Nous avons eu – Noi am avut

Vous avez été – Voi aţi fost Vous avez eu – Voi aţi avut

Ils ont été – Ei au fost Ils ont eu – Ei au avut

Elles ont été – Ele au fost Elles ont eu – Ele au avut

PARTIR – a pleca VENIR- a veni

Je suis parti – Eu am plecat Je suis venu – Eu am venit

Tu es parti – Tu ai plecat Tu es venu – Tu ai venit

Il est parti – El a plecat Il est venu – El a venit

Elle est parti – Ea a plecat Elle est venue – Ea a venit

Nous sommes partis – Noi am plecat Nous sommes venus – Noi am venit

Vous êtes partis– Voi aţi plecat Vous êtes venus – Voi aţi venit

Ils sont partis – Ei au plecat Ils sont venus – Ei au venit

Elles sont parties - Ele au plecat Elles sont venues – Ele au venitALLER – a merge

Je suis allé – Eu am mers

Tu es allé – Tu ai mers

Il est allé – El a mers

Elle est allée – Ea a mers

Nous sommes allés – Noi am mers

Vous êtes allés – Voi aţi mers

Ils sont allés – Ei au mers

Elles sont allées – Ele au mersConjugarea cu auxiliarul être are în plus faţă de conjugarea cu auxiliarul avoir acordul, care este obligatoriu.

Regulile acordului sunt următoarele:

  • la feminin singular adăugăm –e final.

  • la feminin plural adăugăm –es final.

  • la masculin plural adăugăm –s final.Exemplele sunt la cele trei verbe de mai sus. Pentru a le observa mai uşor le-am colorat cu albastru.

Atenţie!

Există şi excepţii precum: „ Elle parti” unde nu se adaugă e final.

OUVRIR – a deschide VOIR – a vedea

J’ai ouvert – Eu am deschis J’ai vu – Eu am văzut

Tu as ouvert – Tu ai deschis Tu as vu – Tu ai văzut

Il a ouvert – El a deschis Il a vu – El a văzut

Elle a ouvert – Ea a deschis Elle a vu – Ea a văzut

Nous avons ouvert – Noi am deschis Nous avons vu – Noi am văzut

Vous avez ouvert – Voi aţi deschis Vous avez vu – Voi aţi văzut

Ils ont ouvert – Ei au deschis Ils ont vu – Ei au văzut

Elles ont ouvert – Ele au deschis Elles ont vu – Ele au văzutSAVOIR – a şti VOULOIR – a vrea

J’ai su – Eu am ştiut J’ai voulu – Eu am vrut

Tu as su – Tu ai ştiut Tu as voulu – Tu ai vrut

Il a su – El a ştiut Il a voulu – El a vrut

Elle a su – Ea a ştiut Elle a voulu – Ea a vrut

Nous avons su – Noi am ştiut Nous avons voulu – Noi am vrut

Vous avez su – Voi aţi ştiut Vous avez voulu – Voi aţi vrut

Ils ont su – Ei au ştiut Ils ont voulu – Ei au vrut

Elles ont su – Ele au ştiut Elles ont voulu - Ele au vrutPOUVOIR – a putea LIRE – a citi

J’ai pu – Eu am putut J’ai lu – Eu am citit

Tu as pu – Tu ai putut Tu as lu – Tu ai citit

Il a pu – El a putut Il a lu – El a citit

Elle a pu – Ea a putut Elle a lu – Ea a citit

Nous avons pu – Noi am putut Nous avons lu – Noi am citit

Vous avez pu – Voi aţi putut Vous avez lu – Voi aţi citit

Ils ont pu – Ei au putut Ils ont lu – Ei au citit

Elles ont pu – Ele au putut Elles ont lu – Ele au cititMETTRE – a pune PRENDRE – a lua

J’ai mis – Eu am pus J’ai pris – Eu am luat

Tu as mis – Tu ai pus Tu as pris – Tu ai luat

Il a mis – El a pus Il a pris – El a luat

Elle a mis – Ea a pus Elle a pris – Ea a luat

Nous avons mis – Noi am pus Nous avons pris – Noi am luat

Vous avez mis – Voi aţi pus Vous avez pris – Voi aţi luat

Ils ont mis – Ei au pus Ils ont pris – Ei au luat

Elles ont mis – Ele au pus Elles ont pris – Ele au luatFAIRE – a face ÉCRIRE – a scrie

J’ai fait – Eu am făcut J’ai écrit – Eu am scris

Tu as fait – Tu ai făcut Tu as écrit – Tu ai scris

Il a fait – El a făcut Il a écrit – El a scris

Elle a fait – Ea a făcut Elle a écrit – Ea a scris

Nous avons fait – Noi am făcut Nous avons écrit – Noi am scris

Vous avez fait – Voi aţi făcut Vous avez écrit – Voi aţi scris

Ils ont fait – Ei au făcut Ils ont écrit – Ei au scris

Elles ont fait – Ele au făcut Elles ont écrit – Ele au scrisCOMPRENDRE – a înţelege ENTENDRE – a auzi

J’ai compris – Eu am înţeles J’ai entendu – Eu am auzit

Tu as compris – Tu ai înţeles Tu as entendu – Tu ai auzit

Il a compris – El a înţeles Il a entendu – El a auzit

Elle a compris – Ea a înţeles Elle a entendu – Ea a auzit

Nous avons compris – Noi am înţeles Nous avons entendu – Noi am auzit

Vous avez compris – Voi aţi înţeles Vous avez entendu – Voi aţi auzit

Ils ont compris – Ei au înţeles Ils ont entendu – Ei au auzit

Elles ont compris – Ele au înţeles Elles ont entendu – Ele au auzitCONNAÎTRE – a cunoaşte

J’ai connu – Eu am cunoscut

Tu as connu – Tu ai cunoscut

Il a connu – El a cunoscut

Elle a conuu – Ea a cunoscut

Nous avons connu – Noi am cunoscut

Vous avez connu – Voi aţi cunoscut

Ils ont conuu – Ei au cunoscut

Elles ont connu – Ele au cunoscut