Franceza - Indicativul Prezent

~ Indicativul prezent al verbelor ~În limba franceză există trei grupuri de verbe. Ne putem imagina că fiecare grup este o familie şi că fiecare verb este un membru al uneia dintre cele trei familii.Prima familie este formată din verbele de grupa întâi.

Cum le recunoaştem?

Trebuie să le căutăm la forma de infinitiv, adică aşa cum apar ele în dicţionar.

Le vom descoperi uşor pentru că au terminaţia –er.

Acum, pentru a transforma verbul de la modul infinitiv la modul indicativ, timpul prezent trebuie să eliminăm terminaţia -er şi să adăugăm terminaţiile specifice acestei familii:

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

Pentru a înţelege mai bine transformarea am ales următorul exemplu:

Verbul parler care înseamnă a vorbi.Je parle – Eu vorbesc

Tu parles – Tu vorbeşti

Il parle El vorbeşte

Elle parle Ea vorbeşte

Nous parlons Noi vorbim

Vous parlez – Voi vorbiţi

Ils parlent Ei vorbesc

Elles parlent – Ele vorbescA doua familie este formată din verbele de grupa a doua.

Ce trebuie să ştim?

Primele două familii au acelaşi mod de transformare a verbului de la modul infinitiv la modul indicativ, timpul prezent.

Diferenţa dintre cele două este că verbele ce aparţin celei de-a doua familii au la infinitiv terminaţia –ir, iar terminaţiile specifice sunt următoarele: -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.

Pentru a înţelege mai bine am ales următorul exemplu:

Verbul finir care înseamnă a termina.Je finis Eu termin

Tu finis Tu termini

Il finit El termină

Elle finit Ea termină

Nous finissons Noi terminăm

Vous finissez Voi teminaţi

Ils finissent Ei termină

Elles finissent Ele terminăA treia familie este formată din verbele de grupa a treia.

Aceasta este familia cea mai specială dintre cele trei pentru că verbele din această familie au la infinitiv trei terminaţii specifice: -ir, -oir, -re şi pentru că fiecare verb are propriul lui mod de formare.

Să vedem cum se formează 12 dintre cele mai importante verbe din această familie.

Avoir - a avea Être - a fi

J’ ai Eu am Je suis – Eu sunt

Tu as Tu ai Tu es Tu eşti

Il a El are Il est El este

Elle a Ea are Elle est Ea este

Nous avons Noi avem Nous sommes Noi suntem

Vous avez Voi aveţi Vous êtes Voi sunteţi

Ils ont Ei au Ils sont Ei sunt

Elles ont Ele au Elles sont Ele sunt

Verbele Avoir şi Être sunt esenţiale pentru că ele ajută la formarea altor timpuri precum: perfectul compus, mai mult ca perfectul şi altele pe care le vom învăţa în lecţiile viitoare.Prendre - a lua Voir - a vedea

Je prends Eu iau Je vois – Eu văd

Tu prends Tu iei Tu vois – Tu vezi

Il prend El ia Il voit – El vede

Elle prend Ea ia Elle voit – Ea vede

Nous prenons Noi luăm Nous voyons – Noi vedem

Vous prenez Voi luaţi Vous voyez – Voi vedeţi

Ils prennent Ei iau Ils voient – Ei văd

Elles prennent Ele iau Elles voient – Ele vădSavoir - a şti Écrire - a scrie

Je sais – Eu ştiu J'écris – Eu scriu

Tu sais – Tu ştii Tu écris – Tu scrii

Il sait – El ştie Il écrit – El scrie

Elle sait – Ea ştie Elle écrit – Ea scrie

Nous savons – Noi ştim Nous écrivons – Noi scriem

Vous savez – Voi ştiţi Vous écrivez – Voi scrieţi

Ils savent – Ei ştiu Ils écrivent – Ei scriu

Elles savent – Ele ştiu Elles écrivent – Ele scriuVouloir - a vrea Pouvoir - a putea

Je veux – Eu vreau Je peux – Eu pot

Tu veux – Tu vrei Tu peux – Tu poţi

Il veut – El vrea Il peut – El poate

Elle veut – Ea vrea Elle peut – Ea poate

Nous voulons – Noi vrem Nous pouvons – Noi putem

Vous voulez - Voi vreţi Vous pouvez – Voi puteţi

Ils veulent – Ei vor Ils peuvent – Ei pot

Elles veulent – Ele vor Elles peuvent – Ele potLire - a citi Connaître - a cunoaşte

Je lis – Eu citesc Je connais – Eu cunosc

Tu lis – Tu citeşti Tu connais – Tu cunoşti

Il lit – El citeşte Il connaît &ndashndash; El cunoaşte

Elle lit – Ea citeşte Elle connaît – Ea cunoaşte

Nous lisons – Noi citim Nous connaissons – Noi cunoaştem

Vous lisez – Voi citiţi Vous connaissez – Voi cunoaşteţi

Ils lisent – Ei citesc Ils connaissent – Ei cunosc

Elles lisent – Ele citesc Elles connaissent – Ele cunoscPartir - a pleca Sortir - a ieşi

Je pars – Eu plec Je sors – Eu ies

Tu pars – Tu pleci Tu sors – Tu ieşi

Il part – El pleacă Il sort – El iese

Elle part – Ea pleacă Elle sort – Ea iese

Nous partons – Noi plecăm Nous sortons – Noi ieşim

Vous partez – Voi plecaţi Vous sortez – Voi ieşiţi

Ils partent – Ei pleacă Ils sortent – Ei ies

Elles partent – Ele pleacă Elles sortent – Ele ies